Thursday, August 7, 2008

Mag-aantay ka pa rin ba?

Nakakainip mag-antay.
Ngunit wala ka pa ring magawa,
Kundi mag-antay at mag-antay pa rin.

Paano kung paubos na ang oras?
Paano kung magsawa ka nang mag-antay?
Paano kung wala ng panahon?
Mag-aantay ka pa rin ba?