Tuesday, August 19, 2008

another satisfied frustrated writer

Eto na naman nakaharap sa computer. Simpleng inilalabas ang sama ng loob, hinanakit at nararamdaman. Napaisip lang din talaga ako sa sinabi kanina sa brewrats na risks about blogging. Pero I have to take the risk kasi eto rin naman talaga ang outlet para mailabas ko ang mga hindi ko masabi sa harap ng mga tao. I know I am the most withdrawn person in the world! Mabuti na nga rin at nakilala ko ang YFC nuong college kaya kahit papaano ay natuto rin akong ipahayag ang sarili ko at makihalubilo sa ibang tao. Nako! Hindi ko alam siguro ang mangyayari sa akin kung hindi ako nag-active sa YFC. At ngayon feeling isolated na naman. Parang hindi ko na nga rin kilala ang mga kaibigan ko nuon. Friends come and go. Whatever paths you and your friends take, you’ll still be friends. Tama ba? Ayos lang din naman talaga. Ika nga, sanay na naman ako sa ganitong sitwasyon. Palagi naman e. what’s new? Haha. Good thing I’m still connected to some of them. Atleast kahit papaano may nasasabihan pa rin, pati na rin ang blog. At nakakalimutan ko na naman ang nasa itaas. Sorry Boss. Nakalimutan ko nandiyan ka nga pala. Kahit kailan naman alam ko hindi ka nang-iwan.

another satisfied frustrated writer.

Inspired by the Zen of Blogging by
Hunter Nuttall and to the bloggers who keeps on blogging.

“…every great blogger is unique. I wouldn't ask why that leopard has so few spots, or why that bird has so many feathers. So why should I ask why a great blogger isn't like everyone else? They break the rules because they're good enough to understand the reasoning behind them, and they know what makes sense for them.

There is no blog! A blog has no inherent value; it's just a medium for conveying value from one person to others. There are no great blogs, only great bloggers. For a person who has nothing worth saying, trying to create a great blog is an exercise in futility, like trying to teach a duck to sing like Pavarotti."