Saturday, August 1, 2009

Tribute to Cory Aquino

Unang araw ng Agosto. Nagising sa ingay ni nanay na namatay na nga ang dating pangulong Corazon Aquino. Napadasal sandali.

Salamat Tita Cory sa pagbabalik ng demokrasyang tinatamasa namin ngayon. Huwag po kayong mag-aalala at ipagpapatuloy naming ipaglaban ang demokrasyang ibinalik.