Sunday, July 26, 2009

Sino ang niloloko niyo?

Hindi ko inasahan na sa isang update ni Manuel L. Quezon III sa kanyang plurk noong Martes ng June 2, 2009, magiging saksi ako sa tahasang pambabastos ng mga kongresistang ka-alyado ni Gloria sa Saligang Batas ng Pilipinas. Hindi ko man nakita ng personal ang mga nangyayari, nabasa at narinig ko ang mga nangyari nung gabing iyon sa tulong na rin ng internet. Tuluyan ko na ngang kinilala ang Batasang Pambansa bilang "Bastusang Pambansa" dahil sa madaliang pagpasa ng isang resolusyon na magtatawag ng Constituent Assembly upang baguhin ang Saligang Batas. Hindi pa ba dahilan ito para tumutol sa pag-mamanipula ng ilan, manatili lamang sa kapangyarihan?

No to Conass!