Thursday, March 5, 2009

Gusto mo na ayaw mo.

Alam mo kung ano ang gusto mo.

Alam mo rin ang ayaw mo.
Paano kung ang gusto mo e ayaw mo rin?

Anglabo. Anggulo.