Tuesday, November 4, 2008

Who will it be? Obama or McCain?While most Filipinos doesn't care with the upcoming US Presidential elections that will start in a few hours from now, whoever wins this election will surely affect the Philippines in any way.

[photo]

1 comments :

  1. Dear Hiraya said...

    bakit akoy hindi nakikialam? heheheh

    pero sabi ni tita.. na sabi rin daw ni maceda na ambasador natin... na ang pinakamalapit sa Pilipino ay obama dahil na rin sa galing siya sa illinois na siyang estadong may pinakamalaking populasyon ng mga minority group sa amerika (kabilang na ang mga pilipino) at galing din siya ng hawaii kung saan marami ring pilipino.. and my say? wala pa rin hehehe

    http://fjordz-hiraya.blogspot.com