Friday, June 17, 2005

untitled


I feel helpless
I feel useless
I feel unworthy
I feel ordinary.

Bakit ba ganito?
Ngayon pa’t gusto kong ibahagi ang problema ko,
Ngayon pa ako nawalan ng masasabihan.
Sawa na ako
Bakit ba palaging ganito?
Ngayon pa’t marami naman akong masasabihan,
Ngayon pa ako nawalan ng lakas
Hindi ko alam
Bakit ba ako palaging ganito?

Nandyan Ka naman
Bakit ba hindi ko naisip
Nandyan Ka naman
Bakit pa ako maghahanap ng iba
Nandyan Ka naman
Bakit pa ako mangangamba

10:26pm
6/17/05